Práškové lakovanie

 

Povrchová úprava kovov práškovým lakovaním podľa požadovaných špecifikácii.

Práškové lakovanie

Práškové lakovanie (komaxit) je najmodernejšia technológia lakovania.

História práškového lakovania

Základy pre práškové lakovanie (alebo iným slovom komaxit) boli položené koncom 40-tych rokov 20. storočia. Bola to spoločnosť Bosch, ktorá vyvinula základný typ prášku z epoxidovej živice. Tento materiál bez rozpúšťadiel mal dlhotrvajúcu priľnavosť, lepšie protikorózne vlastnosti a bol vhodný aj na dekoratívne účely. Chýbal mu len vhodný spôsob nanášania. Pre tento druh prášku boli vyvinuté elektrostatické striekacie pištole, ktoré umožnili vytvoriť nalakovanú vrstvu s rovnomernou hrúbkou povlaku.  Za stimulujúci faktor vo vývoji a zavedení komaxitového či práškového lakovania možno považovať aj ekologické a ropné obmedzenia v 60-tych rokoch 20. storočia v USA a Nemecku.

Využitie pre práškové lakovanie

Práškové lakovanie je proces povrchovej úpravy, pri ktorom nanesená vrstva ponúka nielen ochranu proti korózii, ale spĺňa aj vizuálne požiadavky. Využíva takmer vo všetkým odvetviach priemyslu ale hlavne v automobilovom, strojárskom, elektronickom a počítačovom priemysle a samozrejme nemožno vynechať ani bielu techniku – domáce zariadenia a spotrebiče. Takmer všetky kovy môžu byť povrchovo upravené práškovou farbou, vrátane KTL a pozinkovaných povrchov. Pri práškovom lakovaní (komaxitovaní) je nevyhnutné, aby lakované komponenty boli odolné voči teplu a vydržali tepelný proces vytvrdenia farby. Práškové lakovanie je možné nanášať v takmer nevyčerpateľnej škále farieb – vo všetkých odtieňoch RAL od bielej po čiernu.

Výhody

Dôležitou výhodou práškového lakovania oproti tzv. „mokrému“ lakovaniu je v dnešnej dobe absencia rozpúšťadiel a ťažkých kovov, takže práškové lakovanie neznečisťujú životné prostredie. Hrúbka práškového povlaku je 60 až 180 µm čo je 4 až 8 krát hrubšia vrstva ako povlak tekutými farbami. Práškový povlak tak ponúka väčšiu odolnosť proti nárazu či oderu, je odolnejší voči chemikáliám a agresívnym poveternostným podmienkam a nadovšetko zaisťuje vyššiu odolnosť proti korózii. V neposlednom rade je potrebné spomenúť aj úsporu elektrickej energie a plynu pretože zvyčajne stačí nanesenie v jednej vrstve, oproti minimálne dvojvrstvovému náteru tekutými farbami.

Technológia

IDEAL CENTER, s.r.o disponuje najmodernejšou dostupnou technológiou pre práškové lakovanie. Lakovacia linka bola zakúpená od známeho výrobcu technológii pre povrchovú úpravu kovov, a to od Holandskej firmy IDEAL LINE. Lakovacia linka využíva konvenčný reťazový dopravník, na ktorom sú navesené komponenty, ktoré prechádzajú jednotlivými stupňami lakovacieho procesu. Lakovacia linka pozostáva z štyroch stupňov: chemická predúprava, sušiaca pec, striekacia kabínka a vytvrdzovacia pec.

Chemická preúprava

Dôležitým stupňom procesu lakovania je dokonale očistenie resp. odmastenie komponentu.  IDEAL CENTER s.r.o. ako jedna z mála komerčných lakovní disponuje lakovacou linkou so 7- stupňovou chemickou predúpravou, ktorá zabezpečuje dokonalé odmastenie.  Každý stupeň predúpravy využíva tunelový spôsob cez ktorý komponent prechádza. V tuneli sú nachádzajú postrekové vence na ktorých sú umiestnené striekacie dýzy prostredníctvom ktorých sa aplikuje chemický roztok.  V prvom stupni sa aplikuje odmasťovací roztok na báze alkalického odmasťovača. Pre dokonalé odmastenie komponentov využívame produkt od svetového výrobcu chemikálii, firmy Henkel. Druhý, tretí a štvrtý stupeň predúpravy obsahuje chemicky upravený vodný roztok, ktorý zmyje z povrchu komponentu zvyšky chemikálii z prvého stupňa a iné nečistoty. V piatom stupni sa aplikuje demineralizovaná voda ktorá prichystá odmastnení povrch na pasiváciu. Pasivácia ktorá sa aplikuje v šiestom stupni, je proces v ktorou sa na povrch komponentu nanesie chemický roztok na báze zirkónu. Ten vytvorí mikroskopický povlak pre lepšiu väzbu práškovej farby s povlakom a zároveň zvyšuje protikoróznu odolnosť komponentu. V siedmom stupni sa znovu aplikuje demineralizovaná voda ako posledná fáza prípravy povrchu pred nanesením práškovej farby.

Sušiaca pec

Po chemickom odmastení a pasivácií prechádza vlhký komponent sušiacou pecou, v ktorej sa teplom odstráni z povrchu voda. Zo sušiacej pece sa komponent presúva dopravníkom k lakovacej kabínke

Striekacia kabínka

V striekacej kabínke sa pomocou špeciálnych automatických striekacích pištolí nanesie na povrch komponentu prášková farba. Kabínka je okrem otvorov na vstup a výstup komponentov úplne uzavretá. Farba sa nanáša elektrostaticky prostredníctvom elektrického nabíjania častíc farby v striekacích pištoliach (komaxit). Naša spoločnosť disponuje najmodernejším modelom striekacej kabínky, od spoločnosti GEMA s 19 automatickými pištoľami, ktorá zabezpečuje rovnomerné nanesenie práškovej farby v požadovanej hrúbke. Inštaláciou novej modernej striekacej kabínky sa zlepšila kvalita nalakovaného povlaku a zvýšila sa flexibilnosť farebných odtieňov. Zároveň sa tým zvýšila kapacita práškového lakovania, čo prinieslo vylepšenie produktivity lakovacieho procesu a vyššiu spokojnosť zákazníkov.

Vytvrdzovacia pec

Po nanesení práškovej farby komponent putuje dopravníkom cez vytvrdzovaciu pec, v ktorej pri teplote 180 – 200 stupňov Celzia dochádza k roztaveniu živíc práškovej farby, a tým sa na povrchu komponentu vytvorí homogenizovaný povlak.

Kontrola nalakovaného povlaku

Nalakovaný povlak musí spĺňať viacero kritérií. Veľmi dôležitou časťou nášho procesu je kontrola nalakovaného povlaku. Nalakovaný povlak sa kontroluje pre správnosť farebného odtieňu, vzhľad povrchu, hrúbku povlaku a jeho priľnavosť na lakovaný podklad za pomoci mriežkovej skúšky. Kvalita nalakovaného povlaku závisí vo veľkej miere aj od kvality surového povlaku čo naša spoločnosť nevie ovplyvniť, avšak často informuje zákazníka o defektoch na surovom komponente.

I

Email

TELEFÓN

052 / 778 0105
Zo zahraničia: +421 52 778 0105

addresa

Priemyselná 4760
059 51 Poprad – Matejovce

Okrem západného a stredného Slovenska ponúkame práškové lakovanie aj v týchto okresov Košického a Prešovského kraja: Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Gelnica, Košice , Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov