Zloženie práškových hmôt

          Práškové hmoty patria do skupiny organických povlakov. Práškové hmoty sú vyrábané vo forme veľmi jemného prášku s priemernou hodnotou veľkosti zrna 30-50 µm s distribúciou častíc do 100 µm. Prášok je zmesou živice, vytvrdzovacieho činidla, pigmentov, plnív, prísad a iných zložiek, pričom živica tvorí bázu v ktorej sú všetky ostatné zložky dispergované. Jednotlivé zmesi v prášku plnia rôzne funkcie, ktoré ovplyvňujú vlastnosti a vzhľad konečného povlaku.

 

Zloženie zmesí práškovej farby:

40 – 60 %    spojivo, živica a tvrdidlo

20 – 50 %    pigment a nabíjacie častice

10 – 30  %   plnivo

  1 – 2 %     prísady