Spôsob nanášania práškových farieb

          Nanášanie práškových farieb na kovový výrobok spočíva v tom, že častice prášku sa elektrický nabíjajú, pričom upravovaný kovový výrobok je uzemnený. Prášková farba drží na povrchu upravovaných kovových výrobkov vplyvom elektrostatických síl. Čím vyšší je merný odpor prášku, tým lepšie priľne k lakovanému povrchu. Príťažlivosť trvá po dobu niekoľkých hodín.

 

Častice prášku sa nabíjajú dvomi spôsobmi:

  • elektrostatickým nabitím, kde prášok prechádza vysokonapäťovým poľom sústredeným v tryske striekacej pištole
  • tribostatickým nabitím, kedy náboj vzniká trením pohybujúcich sa častíc prášku o špeciálny druh izolantu v nabíjacích hadiciach

 

Príprava výrobku pre nanesenie prášku prebieha nasledovnými spôsobmi:

 

1. Nanášanie prášku bez predhriatia výrobku

 

          Pri procese nanášania prášku sa výrobok najprv pokryje jednotnou vrstvou prášku, ktorý priľne k jeho povrchu. Potom dochádza k efektu odpudivosti medzi povrchom výrobku a oblakom prášku, pri ktorom sa zamedzí nadmernému nánosu práškovej farby. Z toho vyplýva že pri práškovom lakovaní existuje horná medza dosiahnutej hrúbky vrstvy povrchu. Po vytvrdení vo vypaľovacej peci dostávame jednotnú vrstvu povlaku 25 – 35 μm pre dekoratívne a 80 – 150 μm pre funkčné účely.

 

2. Nanášanie prášku s predhriatím výrobku

 

          Výrobok sa najprv predhreje v peci a prášok sa potom nanáša na jeho horúci povrch. Predhrievacia teplota sa líši v závislosti na tvare výrobku a používaného typu prášku. V prípade, že teplota predhriatého výrobku je vyššia než bod tavenia práškovej farby, častice sa pri dopade na výrobok natavujú. Týmto je možné dosiahnuť silnejšiu vrstvu (0,5 – 1 mm a viac), než striekaním na studený výrobok. Výrobok môže byť taktiež predhriaty na teplotu nižšiu, než je teplota tavenia, čím sa napomáha toku elektrostatického náboja. Nevodivé práškové častice sadajú na teplý povrch, zvyšujú svoju teplotu a tím dochádza k zvýšeniu vodivosti častíc. Tím dosiahneme vyššie vrstvy, než pri striekaní na studený povrch.