Rozdelenie povlakov

          Ochrana kovov rôznymi druhmi povlakov je jeden z najdôležitejších spôsobov ochrany kovov proti korózii. Zmena prostredia v ktorom žijeme (napr. zvýšenie agresivity prostredia) má na svedomí, že sa zvýšilo korózne napadnutie povlakov. Súčasne však stúpa náročnosť na kvalitu výrobku, a to nie len na jeho funkčné vlastnosti, ale rovnako na spoľahlivosť, ľahkú údržbu, vzhľadovú stálosť a pod.

Povrchové povlaky môžeme podľa charakteru ochrannej vrstvy rozdeliť na:

  • organické
  • anorganické

 

Organické povlaky

          Aplikácia organických povlakov je najpoužívanejší spôsob ochrany proti atmosférickým vplyvom. Používajú sa na ochranu kovových výrobkov a konštrukcií pred koróziou, predovšetkým proti účinkom atmosféry a vody. Ochrana povrchu organickými povlakmi môže byť na báze náterových hmôt a plastických hmôt.

 

Anorganické povlaky

          Anorganické povlaky  poznáme kovové, oxidové a povlaky z iných anorganických zlúčenín. Kovové povlaky sa rozlišujú akou metódou boli vyrobené. Podľa spôsobu výroby na: galvanické žiarové, kondenzačné, difúzne, metalizované a vytvorené platovaním.