Použitie práškových povlakov

          Práškové povlaky sa používajú na povrchovú protikoróznu ale aj estetickú úpravu kovových výrobkov. Práškové lakovnie sa využíva pre širokú škálu kovových výrobkov v takmer všetkých odvetviach strojárskeho priemyslu určené pre vnútorné a vonkajšie použitie.

 

          Práškové farby sa nanášajú v širokom rozmedzí hrúbky a to od veľmi tenkých vrstiev cca 25 μm ktoré sa uplatňujú najmä pri požiadavkách dekoratívneho charakteru, až po vrstvy s hrúbkou 60 – 120 μm pre vonkajšie použitie.

 

          Táto povrchová úprava značne prispieva k úspore výrobných nákladov, surovín a ekológii. Povlaky z práškových hmôt sú odolné proti korózii a proti mechanickému namáhaniu. Práškové hmoty pri vynikajúcej kvalite nanášania redukujú používanie škodlivých materiálov.

          Kvalitu výslednej povrchovej ochrany práškovými hmotami ovplyvňuje najmä predúprava podkladu, voľba nanášacieho systému, spôsob a kvalita aplikácie.

 

          Neporovnateľná je aj kvalifikácia pracovného prostredia. V práškových lakovniach ide o základné prostredie bez akýchkoľvek nebezpečí pre zdravie pracovníkov.