Zloženie práškových farieb

Práškové farby patria do skupiny organických povlakov. Práškové farby sú vyrábané vo forme veľmi jemného prášku s priemernou hodnotou veľkosti zrna 30-50 µm s distribúciou častíc do 100 µm. Prášok je zmesou živice, vytvrdzovacieho činidla, pigmentov, plnív, prísad a iných zložiek, pričom živica tvorí bázu v ktorej sú všetky ostatné zložky dispergované. Jednotlivé zmesi v prášku plnia rôzne funkcie, ktoré ovplyvňujú vlastnosti a vzhľad konečného povlaku.

Zloženie zmesí práškovej farby:

40 – 60 % spojivo, živica a tvrdidlo
20 – 50 % pigment a nabíjacie častice
10 – 30 % plnivo
1 – 2 % prísady