Technologický proces lakovania

Technologický proces lakovania

IDEAL CENTER, s.r.o. disponuje dvomi lakovacími linkami typu „Ideal line„ s uzavretým výrobným cyklom.

Polotovary zavesené na dopravníku prechádzajú výrobným procesom konštantne nastavenou rýchlosťou. Proces lakovania je prevažne plne automatizovaný. Manuálne činnosti sa obmedzujú len na navesovanie polotovarov na dopravník, zvesovanie a balenie hotových výrobkov a ručné dostriekanie práškovej farby na miesta, na ktoré nemá automat dosah. Kvalitná chemická predúprava s alkalickým odmastením, nanokeramickým antikoróznym nástrekom a oplachom demineralizovanou vodou na jej konci zaručuje vysokú protikoróznu odolnosť. Práškové automaty liniek majú odlišné druhy nabíjania prášku a práškový povlak má vysokú odolnosť proti oteru a vplyvom najrôznejších agresívnych prostredí. Najbežnejšie používané práškové hmoty sú tzv. hybridy, zmesi polyester-epoxyd, ktoré sú podľa kvality delené pre interiéry alebo exteriéry. Kvalitnejšie polyesterové či polyuretanové práškové farby sú odolné aj proti UV žiareniu. Práškový povlak v peciach je teplotne a časovo upraviteľní. Výstupná kontolola a balenie je na vysokej úrovni čo prispieva k vysokej kvalite hotového výrobku.

Rozsah možností lakovaných výrobkov s lakovacími linkámi firmy je značne široký, zvládne náročné procesy chemickej predúpravy, značne komplikované výrobky a zabezpečuje najvyššiu kvalitu výrobku pre maximálnu spokojnosť zákazníka.

Lakovacia linka č. 1

Je jedna z najmodernejších lakovacích linkiek súčastnosti, ktorá sa využíva najmä na výrobky s vyššími nárokmi na predúpravu, pretože má sedem stupňovou chemickej predúpravy a väčšie vane s chemickými oplachmi. Výsledkom je kvalitnejší práškový povrch odolnejší proti oteru a vplyvom najrôznejších agresívnych prostredí. Lakovaciu linku a jej proces tvorí:

Dopravník
tvorí uzavretý cyklus a prechádza celým procesom lakovania. Dĺžku dopravníka tvorí 380 návesných polí zavesených na C-hákoch, ktoré visia na dopravníkovej reťazi.

Chemická predúprava
tunel chemickej predúpravy má dĺžku 25 m. Steny tunela aj vane s prevádzkovými kvapalinami sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Oplach sa realizuje postrekom cez trysky inštalované na vencoch nad jednotlivými vaňami.

Sušiaca pec
po ukončení predúpravy prechádza materiál sušiacou pecou, kde sa suší pri teplote 110 – 130 ºC.

Práškovacia kabínka
prášková farba sa nanáša na kovový výrobok v kabínke s práškovým automatom alebo v kabínke na ručné striekanie. Lakovacia kabínka má inštalované pištole s elektrostatickým nabíjaním prášku na VN elektróde, systém CORONA, ktorým je možné nabíjať aj metalizované farby. Kabínka je vybavená 8 ks automatických pištolí osadených na manipulátoroch po štyroch vodorovne vedľa seba, po oboch stranách kabínky sú ručné pištole, ktoré sa používajú na dostriekanie prášku v miestach, ktoré automat neobsiahne.

Vytvrzovacia pec
polymerizácia a vytvrdzovanie práškovej farby prebieha vo vypaľovacej peci pri teplotách od 180 do 220 ºC po dobu 15 až 20 minút.

Lakovacia linka č. 2

Je moderná lakovacia linka s päť stupňovou chemickou predúpravou. Špecifickou vlastnoťou linky je nanášanie prášku systémom TRIBO, ktorý umožňuje linke lakovanie zložitejších a členitých výrobkov.

Dopravník
dopravník tvorí uzavretý cyklus a prechádza celým procesom lakovania. Dĺžku dopravníka tvorí 380 návesných polí zavesených na C-hákoch, ktoré visia na dopravníkovej reťazi.

Chemická predúprava
tunel chemickej predúpravy má dĺžku 18 m. Steny tunela aj vane s prevádzkovými kvapalinami sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Oplach sa realizuje postrekom cez trysky inštalované na vencoch nad jednotlivými vaňami.

Sušiaca pec
po ukončení predúpravy prechádza materiál sušiacou pecou, kde sa suší pri teplote 110 – 130 ºC.

Práškovacia kabínka
prášková farba sa nanáša na kovový výrobok v kabínke s práškovým automatom s 10 ks automatických pištolí vo zvislom usporiadaní tri a dve vedľa seba a jednu ručnú pištoľ na dostrek prášku v miestach, ktoré automat neobsiahne. Lakovacia linka je vybavená dvomi lakovacie kabíny, ktoré sa dajú odsunúť mimo trasu dopravníka po koľajničkách. To znamená, že nástrek prášku na materiál môže prebiehať v ktorejkoľvek z nich nezávisle.

Vytvrzovacia pec
polymerizácia a vytvrdzovanie práškovej farby prebieha vo vypaľovacej peci pri teplotách od 180 do 220 ºC po dobu 15 až 20 minút.