Práškové farby

Zloženie práškových farieb

Prášok je zmesou živice, vytvrdzovacieho činidla, pigmentov, plnív, prísad a iných zložiek, pričom živica tvorí bázu v ktorej sú všetky ostatné zložky dispergované. Jednotlivé zmesi v prášku plnia rôzne funkcie, ktoré ovplyvňujú vlastnosti a vzhľad konečného povlaku.Práškové farby patria do skupiny organických povlakov. Práškové farby sú vyrábané vo forme veľmi jemného prášku s priemernou hodnotou veľkosti zrna 30-50 µm s distribúciou častíc do 100 µm.

Zloženie zmesí práškovej farby:
40 – 60 % spojivo, živica a tvrdidlo
20 – 50 % pigment a nabíjacie častice
10 – 30 % plnivo
1 – 2 % prísady

Výber práškových farieb

Výber vhodnej aplikácie povrchovej úpravy pre finálny výrobok je potrebné zvážiť z niekoľkých hľadísk.V súčasnej dobe s príchodom nových výrobcov na náš trh sa zmenila štruktúra práškových farieb. V povrchových úpravách sa uplatňujú nové technológie ktoré významne prispievajú k dokonalejšej protikoróznej ochrane materiálov. Povrchová úprava má zabezpečiť požadované vlastnosti povrchu z hľadiska funkčného, alebo estetického. Keďže aplikácia práškových farieb je ekonomicky výhodná a ekologicky neškodná, začínajú práškové farby z väčšiej miery nahrádzať bežne používané tekuté farby.

Rozdelenie práškových farieb podľa použitia:

1. Vnútorné  (interiérové)

Epoxid

Základnú štruktúru farieb tvoria epoxidové živice.Vzhľadom na vlastnosti produktu môže byť použitý na veľký rozsah výrobkov zo železa, hliníku, zliatin, pozinku, atd. Všeobecne je to vhodné na predmety, ktoré nebudú používané v exteriéri.

Epoxipolyester

Základnú štruktúru farieb tvoria polyesterové živice, ktoré sú vhodne zmiešané s epoxidovými živicami. Vzhľadom na vlastnosti produktu, môže byť použitý na veľký rozsah výrobkov: zo železa, hliníku, zliatin, pozinku atď. Všeobecne je to vhodné na predmety, ktoré nebudú používané v exteriéri.

 2. Vonkajšie  (exteriérové)

Polyester

Základnú štruktúru farieb tvoria polyestrové živice bez TGCI a špeciálnych pigmentov s odolnosťou voči ÚV žiareniu. Vzhľadom na perfektné vlastnosti v poveternostných podmienkach a vysokú pružnosť, prášok má široké použitie v stavebníctve (okná, zárubne, obklady), na automobilové súčiastky, poľnohospodárske zariadenia, záhradné a kempovacie potreby. Všeobecne je to vhodné pre vonkajšie použitie.

Polyuretán

Základnú štruktúru farieb tvoria určité zoskúpenia polymeróv. Sú to najstabilnejšie a najodolnejšie práškové náterové hmoty. Podľa ich zloženia môžu dosahovať výnimočných vlastností. Používajú sa teda tam, kde je vyžadovaná odolnosť proti chemikáliám, rozpúšťadlám a slnečným lúčom. Kvalitou sa blížia k najlepším tekutým náterovým hmotám. Sú drahšie než polyesterové práškové hmoty.