Lakovacia linka č. 2

          Je moderná lakovacia linka s päť stupňovou chemickou predúpravou. Špecifickou vlastnoťou linky je nanášanie prášku systémom TRIBO, ktorý umožňuje linke lakovanie zložitejších a členitých výrobkov.

 

 

Dopravník

  • dopravník tvorí uzavretý cyklus a prechádza celým procesom lakovania. Dĺžku dopravníka tvorí 380 návesných polí zavesených na C-hákoch, ktoré visia na dopravníkovej reťazi.

Chemická predúprava

  • tunel chemickej predúpravy má dĺžku 18 m. Steny tunela aj vane s prevádzkovými kvapalinami sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Oplach sa realizuje postrekom cez trysky inštalované na vencoch nad jednotlivými vaňami.

Sušiaca pec

  • po ukončení predúpravy prechádza materiál sušiacou pecou, kde sa suší pri teplote 110 – 130 ºC.

Práškovacia kabínka

  • prášková farba sa nanáša na kovový výrobok v kabínke s práškovým automatom s 10 ks automatických pištolí vo zvislom usporiadaní tri a dve vedľa seba a jednu ručnú pištoľ na dostrek prášku v miestach, ktoré automat neobsiahne. Lakovacia linka je vybavená dvomi lakovacie kabíny, ktoré sa dajú odsunúť mimo trasu dopravníka po koľajničkách. To znamená, že nástrek prášku na materiál môže prebiehať v ktorejkoľvek z nich nezávisle.

Vytvrzovacia pec

  • polymerizácia a vytvrdzovanie práškovej farby prebieha vo vypaľovacej peci pri teplotách od 180 do 220 ºC po dobu 15 až 20 minút.