Lakovacia linka č. 1

          Je jedna z najmodernejších lakovacích linkiek súčastnosti, ktorá sa využíva najmä na výrobky s vyššími nárokmi na predúpravu, pretože má sedem stupňovou chemickej predúpravy a väčšie vane s chemickými oplachmi. Výsledkom je kvalitnejší práškový povrch odolnejší proti oteru a vplyvom najrôznejších agresívnych prostredí. Lakovaciu linku a jej proces tvorí:

 

Dopravník

  • tvorí uzavretý cyklus a prechádza celým procesom lakovania. Dĺžku dopravníka tvorí 380 návesných polí zavesených na C-hákoch, ktoré visia na dopravníkovej reťazi.


Chemická predúprava

  • tunel chemickej predúpravy má dĺžku 25 m. Steny tunela aj vane s prevádzkovými kvapalinami sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Oplach sa realizuje postrekom cez trysky inštalované na vencoch nad jednotlivými vaňami.


Sušiaca pec

  • po ukončení predúpravy prechádza materiál sušiacou pecou, kde sa suší pri teplote 110 – 130 ºC.


Práškovacia kabínka

  • prášková farba sa nanáša na kovový výrobok v kabínke s práškovým automatom alebo v kabínke na ručné striekanie. Lakovacia kabínka má inštalované pištole s elektrostatickým nabíjaním prášku na VN elektróde, systém CORONA, ktorým je možné nabíjať aj metalizované farby. Kabínka je vybavená 8 ks automatických pištolí osadených na manipulátoroch po štyroch vodorovne vedľa seba, po oboch stranách kabínky sú  ručné pištole, ktoré sa používajú na dostriekanie prášku v miestach, ktoré automat neobsiahne.


Vytvrzovacia pec

  • polymerizácia a vytvrdzovanie práškovej farby prebieha vo vypaľovacej peci pri teplotách od 180 do 220 ºC po dobu 15 až 20 minút.