Profil spoločnosti.

            

          IDEAL CENTER, s.r.o. prevádzkuje komerčnú lakovňu s dvomi lakovacími linkami, pričom ponúka zákazníkom orientujúcim sa na strojársku výrobu, povrchovú úpravu kovov práškovým lakovaním.

 

          Svojou technológiou sa od roku 2006 radí medzi najmodernejšie lakovne na Slovensku a svojou kapacitou vysoko prevyšuje konkurenciu v širokom okolí. V roku 2011 spoločnosť investovala do kúpy najmodernejšieho modelu striekacej kabínky firmy Gema. Inštaláciou novej stiekacej kabínky sa zvýšila kvalita, flexibilnosť a kapacita lakovania, čím spoločnosť dosiahla vyššiu spokojnosť zákazníkov. Technologicky najvyspelejšia striekacia kabinka bola inštalovaná na Slovensku vôbec po prvý krát, a spoločnosť sa týmto ešte viac vzdialila od svojej konkurencie.

 

          Produktom spoločnosti je kompletne nalakovaný výrobok v kvalite a množstve požadovanom zákazníkom, v dohodnutej cene, včas zaplatený a dodaný v stanovenom termíne na vopred určené miesto zákazníkovi.

 

          Cieľom spoločnosti je stať sa lídrom komerčných lakovní na slovenskom trhu, udržiavať spokojnosť zákazníkov a neustále zvyšovať úroveň kvality výrobkov prostredníctvom modernizácie technológií a zvyšovania odbornej zdatnosti zamestnancov.

 

 

 

 

Ladislav Vojtila

riaditeľ spoločnosti